Kürtaj Ankara – Ankara Kürtaj Fiyatları 2021

  Kürtaj Ankara; gebeliğin tıbbi işlemlerle sonlandırılmasıdır. Küretaj ya da çocuk aldırma olarak da bilinir. Farklı yöntemler ile gerçekleştirilebilen Kürtaj işlemi, günümüzde en sık vakumlu kürtaj ile yapılır. Kelime anlamı kazıma manasına gelen kürtaj, rahim içinde bulunan fetüsün tahliye edilmesidir. Eskiden sıklıkla küret ismi verilen cerrahi aletler ile rahmin kazınması ile gerçekleştirilen kürtaj, bugün rahme ters basınç uygulanması ile de tamamlanabilir. Ayrıca medikal kürtaj olarak da bilinen ilaçlar yardımı ile hamileliğin sonlandırılması yöntemi de dünyada uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde ise en sık başvurulan yöntem, rahme ters basınç uygulanmasını içeren vakumlu kürtajdır.

  Kürtaj, belirli yasal düzenlemelere tabi bir işlemdir. Bu düzenlemeler tüm dünya genelinde farklılık gösterir. Ülkemizde ise uzun yıllardır yasal kürtaj, gebeliğin ilk 10 haftalık sürecinde yapılabilmektedir. 18 yaşını geçmiş her kadın, bu süre içerisinde kürtaj için bir kadın doğum hekimine başvurabilir. Evli kadınlarda işlem için eşin de rızası aranırken 18 yaşının altındaki bireylerde ailenin onayı gerekir.

  Kürtaj farklı anestezi teknikleri ile gerçekleştirilebilir. Epidural kürtaj, sedasyon ile kürtaj, lokal ya da genel anestezi ile kürtaj gibi farklı tekniklere başvurmak mümkündür. Yazımızın devamında kürtaj ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ankara kürtaj hakkındaki tüm sorularınız için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Op. Dr. Meral Sönmezer’den randevu alabilirsiniz.

  Kürtaj Nedir?

  Fransızca bir kelime olan kürtaj Ankara, kazıma manasına gelir. Türk dilinde bu sözcüğün kullanılmaya başlanması 1930’lı yıllara tekabül eder. Kazıyarak temizleme içeren cerrahi müdahaleleri anlatan “curetage” sözcüğünün dilimize geçmiş hâlidir. Hamilelik sürecinde gebeliğin tıbbi yöntemlere başvurularak sonlandırılmasını içeren tüm uygulamaları kapsar.

  İstenmeyen gebeliklerin kürtaj ile sonlandırılmasının dünyada yasal hâle gelmesi 1920’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde başlamıştır. Ülkemizde ise 1983 yılından sonra kanuni bir hak olarak tanınan kürtaj, günümüzde hâlâ yasaldır. Tıbbi gereklilikler ve istenmeyen gebelikler durumunda uygulanabilen bu yöntem, uygulanma nedenine göre de farklı isimler alabilir.

  Kürtaja Hangi Durumlarda Başvurabilir?

  Hamile olan bireyde gebelik durumunun risk yarattığı bir hastalığın var olması ya da gelişmesi durumunda, kürtaj tıbbi bir gereklilik hâlini alabilir. Gebeliğin anne adayının hayatını tehlikeye atması ya da bebeğin gelişiminde problemler görülmesi hâlinde de kürtaja başvurulması mümkündür. Aynı zamanda düşük durumunda da rahim içinin tam olarak temizlenmesi adına kürtaj yapılması gerekebilir. Bu tür tedavi amacıyla gerçekleştirilen kürtaj işlemleri, terapotik kürtaj ismini alır.

  Planlı olmayan ve istenmeyen gebeliklerde de hasta isteğine bağlı olarak kürtaj gerçekleştirmek mümkündür. İstenmeyen gebeliğin sonlandırılması için alanında uzman bir kadın hastalıkları ve doğum hekimine başvurmak gerekir. Steril şartlarda yapılan kürtaj operasyonu ile fetüsün rahimden tahliyesi gerçekleştirilir. Ancak bu işlem, ülkeden ülkeye bağlı olarak farklı yasal sınırlamalara tabiidir. Ülkemizde istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması, gebeliğin 10. haftasına kadar mümkündür.

  İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için başvurulan kürtaj işlemi, yasal tahliye olarak da adlandırılır. Yasaların getirdiği zaman sınırlaması, son adet gününe bağlı olarak hesaplanır. Aynı zamanda kadın doğum uzmanı da gerçekleştirdiği muayene ile gebelik dönemini belirler. Hamileliğin başlangıcından 10 haftadan fazla zaman geçmiş ise kürtaja başvurmak mümkün olmaz. Kürtaj uygulaması, yasal olarak yalnızca kadın doğum uzmanı hekimlerin gerçekleştirebileceği bir işlemdir. Hasta gizliliğinin esas tutulduğu bu operasyonda işlem, hekim ve hasta gizliliği kapsamındadır.

  Kürtaj Ankara Çeşitleri Nelerdir?

  Kürtaj, birden fazla yöntemle gerçekleştirilebilir. Günümüzde genellikle cerrahi teknikler ile fetüsün tahliyesi gerçekleştirilse de ilaçlar ile kürtaj uygulanması da mümkündür. Uygulanan tekniğin yanı sıra gerçekleştirilme nedeni de kürtajın farklı isimlere sahip olmasına neden olabilir.

  Nedenine bağlı olarak kürtaj sınıflandırılması yapıldığında:

  • İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması anlamına gelen yasal tahliye ve
  • Tıbbi gereklilikler sonucunda başvurulan terapotik kürtajdan söz etmek mümkündür.

  Gerçekleştirilme yöntemine bağlı olarak ise:

  • Küret kullanılarak yapılan kürtaj
  • Vakumlu aspirasyon yöntemi ile kürtaj
  • Medikal kürtaj olarak da adlandırılan ilaçla isteğe bağlı düşük şeklinde bir sıralama yapılabilir.

  Operasyon esnasında uygulanan anestezi yöntemi de kürtajın farklı şekillerde gerçekleştirilmesine neden olur. Anestezi yöntemine bağlı olarak kürtaj:

  • Lokal anestezi ile kürtaj
  • Epidural kürtaj
  • Genel anestezi ile kürtaj biçiminde uygulanabilir.

  Dünyada düşük yapılmasını sağlayan ilaçlarla gerçekleştirilen medikal kürtaj uygulamaları bulunmakla birlikte ülkemizde bu ilaçlara başvurmak mümkün olmamaktadır. Ülkemizde bu yöntem, rutin olarak sağlanan üreme sağlığı hizmetleri arasında yer almaz.

  Vakumla Kürtaj

  Ülkemizde en sık başvurulan yöntem, vakumlu kürtajdır. Eskiden küret ismi verilen aletler yardımı ile rahmin kazınarak temizlenmesi yöntemine başvurulurken günümüzde bu yöntem, dezavantajları nedeniyle çok sık uygulanmaz. Küretlerle temizleme işlemi yapılırken rahim duvarında yırtık ve zedelenme oluşması riski, bu yöntemin tercih edilmemesinin başlıca nedenleri arasındadır. Sert, metal aletler olan küretler, rahimde yapışma olması ve delinme gibi risklere yol açabilir. Bu nedenle günümüzde rahmin içine ters basınç uygulamak ve bu yolla fetüsü tahliye etmek daha yaygın bir uygulamadır.

  İlk kez kürtaj olacak ve daha önce doğum yapmamış hastalarda çoğunlukla genel anestezi ile kürtaj gerçekleştirilmesi tercih edilir. Önceden sezaryen doğum geçirmiş kişilerde de genel anesteziye başvurulması daha yaygındır. Eskiden geçirilmiş kürtaj operasyonları ya da normal doğumlar olması hâlinde ise lokal anesteziye başvurulması mümkündür. Lokal anestezi ile kürtaj gerçekleştirileceği durumlarda hastaların serviks bölgesi anestezi uzmanı hekimler tarafından uyuşturulur.

  Genel anestezi uygulanacak hastalarda ise yararlanılacak olan ilaçlar damar yolu açılarak hastaya verilir. İntra venöz yol olarak da adlandırılan damar içi ilaç uygulaması, sedasyon olarak da bilinir. Sedasyon esnasında anestezi uzmanları verdikleri ilaçlar ile hastaların operasyon boyunca uyku hâlinde tutulmasını sağlar. Epidural anestezi ise omurilik bölgesinden verilen ilaçlar ile belden aşağısının uyuşturulmasıdır.

  Vakumlu Kürtaj Nedir?

  Günümüzde en sık başvurulan kürtaj yöntemi, vakumlu kürtajdır. Diğer uygulamalara göre oldukça avantajlı ve risksiz bir uygulama olması nedeniyle vakumlu kürtaj ön plana çıkan bir tercihtir. Rahmin içine ters basınç uygulanarak gerçekleştirildiği için vakumlu aspirasyon yöntemi ile kürtaj olarak da bilinir.

  Gebelik materyallerinin karmen kanülü adı verilen cerrahi aletler yardımı ile çıkartılmasını vakumlu kürtaj olarak adlandırılır. İnce ve yumuşak dokulu boru benzeri aletler olan bu kanüller, rahmin içerisine negatif basınç uygulanmasını sağlar. Negatif basıncın yarattığı vakum ile fetüs çıkartılmış olur. Hem hastalar hem de doktorlar için en konforlu ve avantajlı yöntem, vakumlu kürtajdır. Oldukça düşük risk barındıran bu operasyon, kısa sürede tamamlanır.

  Kürtaj Ankara Nasıl Yapılır?

  Kürtaj, birden fazla teknikle gerçekleştirilebilen bir operasyondur. İlk uygulanmaya başlandığında rahmin içinin kazınarak temizlenmesi yolu ile gerçekleştirilen kürtaj, günümüzde birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebilir.

  Kürtaj operasyonunun nasıl gerçekleştirileceğine hasta özelinde karar verilir. İstenmeyen ya da hayati risk oluşturan gebelik durumunda alanında uzman bir kadın hastalıkları ve doğum hekimine başvurmak gerekir. Hekimlerin gerçekleştirileceği detaylı muayene sonucunda hasta için en uygun kürtaj operasyonunun planlaması yapılır.

  Gerçekleştirilen muayene esnasında operasyon sürecinde hastalara uygulanacak anestezi yöntemine de karar verilir. Herhangi bir engel olmadığı sürece genel anestezi uygulanarak hastaların işlem esnasında uyku durumunda tutulması tercih edilebilir. Yalnızca serviks bölgesinin uyuşturulduğu lokal anestezi ile ya da belden aşağısının uyuşturulmasını sağlayan epidural anestezi ile de operasyonun gerçekleştirilmesi mümkündür.

  Ankara kürtaj hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz kliniğimizle iletişime geçebilir ve kürtaj işlemi için Op. Dr. Meral Sönmezer’den randevu alabilirsiniz.

  Vakumlu Kürtaj Nasıl Yapılır?

  Günümüzde en çok tercih edilen kürtaj yöntemi olan vakumlu aspirasyon, muayene masasına oturtulan hastalara doğru pozisyonun verilmesi ile başlar. Operasyona başlamadan önce hastalara lokal anestezi ya da sedasyon uygulanır. Bu sayede işlemler esnasında hastaların herhangi bir ağrı ya da acı hissetmeleri engellenir.

  Vajinanın girişi dezenfektan solüsyonlarla temizlenir. Bu sayede işlem esnasında enfeksiyon oluşma riski en aza indirilir. Vajina, spekulum isimli bir alet kullanılarak aralanır. Normal bir jinekolojik muayene esnasında da vajinal duvarların aralanması için kullanılan bu alet, rahim ağzına ulaşmayı mümkün kılar. Rahim ağzına ulaşılmasının ardından kanüllerin de rahme ulaşması mümkün hâle gelir.

  Karmen kanülü isimli oldukça ince yapıdaki borular, vajen girişinden sokularak rahme yerleştirilir. Bu sayede rahmin içerisine ters basınç uygulanır. Ters basınç, manuel ya da otomatik olarak uygulanabilir. Elle gerçekleştirilen ters basınç uygulamasında vakumlama aletlerinden yararlanılır. Otomatik uygulamalarda ise kanüller negatif basınç göndermekle görevli bir cihaza bağlıdır. Bu cihazın uyguladığı ters basınç ile rahmin içindeki gebelik materyalleri vakumlanarak tahliye edilir.

  Fetüsün rahimden tahliye edilmesinin ardından kürtaj işlemi tamamlanmış olur. Ancak rahim içerisinde herhangi bir parça kalmasının önüne geçilmesi için mutlaka kontrol gerçekleştirilmelidir. Rahim içerisinde doku kalmadığından emin olana kadar ters basınç uygulanmaya devam edilir. Ultrason ile görüntüleme yapılarak rahmin içinin tamamen temizlenip temizlenmediği kontrol edilebilir.

  Vakumlu Kürtajın Avantajları Nelerdir?

  Küretler yardımıyla yapılan kürtaj işlemi, bir takım riskleri de beraberinde getirir. Bu riskleri çok daha az barındıran vakumlu kürtajın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Enfeksiyon riski çok düşüktür
  • İşlem çok daha kısa sürede tamamlanır
  • Operasyondan sonra daha az kanama görülür
  • Rahim içerisinde gebelik materyali kalma riski çok daha azdır
  • Rahim delinmesi ya da rahim duvarında hasar oluşması ihtimali oldukça düşüktür
  • Hastaların uzun süre anestezi altında tutulmasını gerektirmez

  Kürtaj Ankara Kaç Dakikada Biter?

  Kürtaj operasyonu, gerçekleştirildiği yönteme ve uygulanan anesteziye bağlı olarak farklı sürelerde tamamlanır. Aynı zamanda operasyon süresi, hastadan hastaya da değişebilir.

  Vakumlu kürtajda fetüsün tahliye edilmesi ve rahmin boşaltılması ortalama 5-15 dakika arasında sürer. Operasyonun tamamlanmasının ardından hastalar anesteziden uyandırılır. Lokal anestezi uygulanan hastalar 15 dakika, genel anestezi uygulanan hastalar ise 30 dakika kadar dinlendirildikten sonra taburcu edilir.

  Kürtaj Ankara Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

  Kürtaj operasyonunun tamamlanmasının ardından herhangi bir komplikasyon gelişmemesi durumunda hastalar, aynı gün içinde taburcu edilir. İşlemden sonra anestezinin etkisini atabilmek için kısa bir dinlenme sürecine ihtiyaç duyulur. Bunun ardından hastalar, evlerine gidebilir.

  Hastaneden ayrıldıktan sonra genellikle 1 günlük istirahat yeterli olur. Sonrasında hastalar, gündelik yaşamlarına dönebilir. Bu süre zarfında adet sancısına benzer hafif kramplar yaşanabilir. Hekiminizin reçete ettiği ağrı kesicileri alarak bu krampları engellemek mümkündür.

  Kürtajdan sonraki günlerde, ortalama 1 hafta boyunca vajinal kanama olması normaldir. Adet kanamasından daha az miktarda, hafif bir kanama söz konusu ise endişelenmeye gerek yoktur. Ancak çok yoğun kanama ve şiddetli ağrı görülen durumlarda hekime başvurmak önerilir.

  Kürtajdan sonraki 30-35 gün içerisinde adet görülmesi normal kabul edilir. Normalde 28 günlük olan adet döngüsünde 7-10 günlük bir gecikme olması mümkündür. Nadiren de olsa kürtaj esnasında rahim duvarının zarar görmesi sonucunda adet görülemeyebilir. Regl kanamasının bu süreden daha uzun süre gecikmesi hâlinde hekiminize başvurmanız tavsiye edilir.

  Kürtaj işleminden sonraki 15 gün boyunca oturarak banyo yapılması tavsiye edilmez. Bu süre zarfında ayakta duş almanız önerilir. Aynı zamanda deniz, havuz, hamam, sauna gibi nemli ortamlarda bulunmamaya da dikkat edilmelidir.

  Operasyondan sonraki 10-15 gün, vajinal tampon kullanılmamalı ve cinsel perhiz uygulanmalıdır. Genellikle işlemden 1 hafta sonra kontrol muayenesine gitmeniz istenir. Hekiminiz bu muayene esnasında cinsel birlikteliğin ne zaman mümkün olacağı konusunda size detaylı bilgi verecektir.

  Kürtajdan sonra şiddetli ağrı, yoğun kanama, ateş gibi belirtiler olması hâlinde mutlaka hekiminize başvurmanız önerilir. Enfeksiyon gibi komplikasyonların belirtisi olabilecek bu durumların görülmesi, rahim ve yumurtalıklarda iltihaplanmayı işaret edebildiği için kontrol edilmesi gerekir.

  Epidural Kürtaj Nedir?

  Epidural anestezi; omurganın bel bölgesindeki lomber omurlardan uygulanan bir anestezi yöntemidir. Dura mater ile bunun dışındaki bağ dokularının arasındaki boşluğa anestezi uygulanır. Vücudun belden aşağısının uyuşturulmasını sağlayan bu anestezi tekniğinin en çok yararlanıldığı işlemler normal doğum ve sezaryen doğumdur. Bununla birlikte vücudun alt kısmında uygulanacak bütün cerrahi işlemler için epidural anesteziye başvurulması mümkündür.

  Kürtaj uygulamaları esnasında da genel anestezi yerine epidural anesteziye başvurularak hastaların belden aşağısının uyuşturulması mümkün olabilir. Bu sayede fetüsün çıkarılması için başvurulan işlemler, hastalarda ağrı ve acı hissi oluşturmaz.

  Narkozsuz Kürtaj Yapılabilir Mi?

  Kürtaj operasyonu, hastalara anestezi verilerek gerçekleştirilir. Ancak verilecek olan anestezinin türü, hastadan hastaya değişebilir. Genel anestezi uygulanabileceği gibi narkozsuz olarak lokal anestezi ile de kürtajın tamamlanması mümkündür.

  Sedasyon, hastaların uyku durumunda tutulmasını sağlamakla beraber uyuşturucu bir etki göstermez. Bu nedenle sedasyonun yanı sıra hastalara lokal anestezi de uygulanarak operasyon bölgesinin uyuşturulması sağlanır. Bu sayede narkozsuz bir şekilde kürtajın gerçekleştirilmesi mümkündür.

  Genel anestezi uygulanacak hastalarda ise damar yolundan verilen ilaçların yanı sıra bayıltıcı etkisi bulunan bir gaz verilerek hastalar narkoz hâlinde de tutulabilir. Hangi anestezi yönteminin kullanılacağına hasta özelinde karar verilmesi gerekir. Tıbbi açıdan engel teşkil eden bir durumun söz konusu olmaması hâlinde narkozsuz kürtaj yapılması mümkündür.

  Sedasyonla Kürtaj Nasıl Yapılır?

  Sedasyon, intra venöz yol ile hastalara verilen ilaçlar sayesinde gerçekleştirilir. Damar içinden verilen ilaçlar, operasyon esnasında hastaların uyku durumunda kalmasını sağlar. Narkoz uygulamasında olduğu gibi solunum yollarından bir gaz verilmesi durumu söz konusu değildir.

  Sedasyonda hastanın rahatlaması ve gevşemesi temel amaçtır. Bu yöntem genellikle lokal ya da genel anesteziyi desteklemek için tercih edilir. Sedasyonla kürtaj yapılırken operasyon bölgesinin uyuşturulması hastalarda ağrı ve acı hissini engeller. Sedasyon uygulanması ise hastanın uyutulmasını ve böylece cerrahi işlemlerin farkına varmamasını sağlar.

  Kürtaj Ankara Kaç Haftalık Yapılır?

  Kürtaj işlemi, her ülkede farklı yasal düzenlemelere tabidir. Ülkemizde ise istenmeyen gebeliklerin cerrahi yöntemlerle sonlandırılması 1983 yılında yürürlüğe giren 2827 No’lu Nüfus Planlaması Yasası ile yasal hâle gelmiştir. Günümüzde kürtaj, yasal bir işlemdir ve alanında uzman kadın doğum hekimleri tarafından gerçekleştirilebilir.

  İlgili yasaya göre Türkiye’de gebeliğin 10. haftasına kadar kürtaj yaptırmak mümkündür. Bu süre, kadın doğum hekimlerince gerçekleştirilen muayene ile belirlenir. Hem son görülen adet kanamasının tarihi dikkate alınarak hem de ultrason ile görüntüleme yapılarak gebelik süresi saptanır.

  1. haftadan sonra kürtajın mümkün olabilmesi için yasa gereği belirli şartlar aranır. Bu şartlar:
  • Gebeliğin hastaların hayatını tehdit ettiği ya da edeceği durumların
  • Doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır mağduriyet yaratacak hallerin var olmasıdır.

  Bu tür durumlar söz konusu olduğunda gebeliğin sonlandırılması için herhangi bir zaman sınırlandırılması bulunmaz. Bununla beraber bir suç sonucu hamileliğin geliştiği durumlarda Türk Ceza Kanunu uyarınca gebeliğin 20. haftasına kadar kürtaj işlemine başvurmak mümkündür. Bu hâller dışında yalnızca ilk 10 haftalık hamilelik sürecinde isteğe bağlı kürtaj uygulamasına başvurulabilir.

  Düşük Sonrası Kürtaj Yapılır?

  Düşük, anne rahmindeki bebeğin dış dünyada kendi başına hayatta kalamayacak durumdayken rahimden atılmasıdır. Tüm gebeliklerin %10-25’i düşükle sonuçlanır. Bunların ise neredeyse yarısında düşük sonrası kürtaja başvurulması gerekir. Düşükler, genellikle gebeliğin ilk üç ayında görülür. 7-8 hafta ve üzeri gebeliklerin düşükle sonuçlanması hâlinde kürtaj gerekmesi ihtimali daha fazladır.

  Düşük durumunda rahmin içerisinde gebelik materyallerinin kalma olasılığı bulunur. Tamamlanmayan düşüklerde içerde parçaların kalması hastalarda kanama ve enfeksiyon gelişmesine neden olabilir. Tam düşük gerçekleşmeyen bu gibi durumlarda, hastalarda hayati risk oluşmaması adına rahmin kürtaj ile temizlenmesi gerekir. Ultrason ile rahimde parça kaldığı tespit edilen hastalarda plasenta, amniyon kesesi ve fetustan oluşan gebelik materyallerinin tam olarak boşaltılması gerekir. Rest abortus olarak adlandırılan bu tam olmayan düşüklerden sonra küretler kullanılarak ya da vakumlu aspirasyon ile kürtaj uygulanır. Bu sayede rahmin içinin tamamen boşaltılarak temizlenmesi mümkün olur.

  Evlilik Dışı Kürtaj Yapılabilir Mi?

  Türkiye’de geçerli olan yasal düzenlemeler, evli ve bekâr kadınlar için farklı uygulamaları içerir. Bekâr kadınlarda kürtaj operasyonu, hastanın 18 yaşından büyük olması hâlinde gebeliğin ilk 10 haftası içerisinde hasta talebi ile mümkündür. Evlilik dışı kürtaj, hastaların kendi rızası ile yapılabilir. Ancak evli kadınlar için yasal düzenlemeler gereği eşin rızası da aranır. Eşin de onay vermesi hâlinde evli kadınlarda da hamileliğin 10. haftasına kadar istenmeyen gebeliğin sonlandırılması mümkündür.

  Kürtaj Yaş Sınırı Kaçtır?

  Kürtaj operasyonuna başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 18 yaşından küçük hastalarda ailenin onayı aranır. Aile onayı ve bilgisi dâhilinde olması şartı ile 18 yaş altı hastalarda da kürtaja başvurmak mümkündür.

  Kürtaj Sonrası Nasıl Korunmak Gerekir?

  Kürtaj işleminden sonra tekrardan istenmeyen gebelik yaşamamak adına cinsel birliktelik esnasında korunmak önerilir. Kürtaj operasyonundan hemen sonra spiral takma işlemi gerçekleştirilerek hastaların gebeliğe karşı korunması sağlanabilir. Operasyon sonrasında doğum kontrol hapları kullanarak da korunmak mümkündür. Sizin için en doğru doğum kontrol yöntemine hekimine danışarak karar verebilirsiniz. Bu karar aşamasında;

  • Hastaların istek ve ihtiyaçları
  • Kronik rahatsızlıklar
  • Yapılan doğumlar
  • Kullanılan ilaçlar
  • Hasta yaşı gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

  Ankara Kürtaj Fiyatları 2021

  İstenmeyen ya da hastalar için risk oluşturan gebeliklerin sonlandırılması için farklı teknikler ile kürtaj uygulanabilir. Her bir kürtaj tekniğinin kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunur. Aynı zamanda bu yöntemlerin hepsi, tüm hastalar için uygun olmayabilir.

  Hangi anestezi yöntemine başvurularak hangi cerrahi teknikler ile kürtajın gerçekleştirileceğine hasta özelinde karar verilir. Bunun için öncelikli olarak hastaların alanında uzman bir kadın hastalıkları ve doğum hekimine başvurmaları gerekir. Hekim tarafından gerçekleştirilecek muayenenin ardından hasta hikâyesinin de dinlenmesi ile beraber kürtaj planlaması yapılır.

  Kürtajın uygulama biçiminin hastadan hastaya değişmesi ücretlerin de farklılık göstermesine neden olabilir. Aynı zamanda uygulanacak olan anestezi yöntemi de fiyat farklılıklarına yol açar. Ücretler, klinik ve hastane bazında değişebilir. Ankara kürtaj fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Op. Dr. Meral Sönmezer’den randevu alabilirsiniz.


  Open chat
  Whatsapp'tan Bize Yazın